Barn og unge får ikke god nok rettshjelp. Det gjør vi noe med!

 • Rett for alle
  Rettssenteret er en ideell stiftelse som skal  bidra til å utvikle et bedre rettshjelpstilbud under visjonen "rett for alle".
 • Gratis og lett tilgjengelig
  Vi skal yte gratis og lett tilgjengelig rettshjelp av god kvalitet til utsatte og sårbare; barn, unge, voksne og eldre i Norge.
 • Digitaliserer for å nå ut til alle
  Nå prioriteres barn og unge opp til 25 år i Oslo, men ambisjonen er å tilby et landsdekkende tilbud til alle ved å utvikle gode digitale og nettbaserte løsninger.
 • Frivilligheten er en viktig bærebjelke.  
  Rettssenteret drives ut fra et "dugnadsprinsipp" der både det offentlige og private bidrar med innsats, støtte og midler, hvor frivilligheten er en viktig bærebjelke.
Outline graphic depicting hand nurturing a heart

Vi har allerede fått til mye!

500+

Klienthenvendelser i løpet oppstartsåret 2021.

2220+

Frivillighetstimer i  løpet av oppstartsåret 2021.

100+

Ungdommer har bidratt til testing og utvikling av våre digitale prototyper
Årsrapport 2023

Årsrapport 2023Last ned årsrapporten

De som gjør en forskjell

Våre frivillige Rettshjelpere.
Disse gjør det mulig!
En stor gjeng frivillige rettshjelpere med cathrine og Astrid i spisse – står foran stortinge.
Våre samarbeidspartnere
Følg oss @rettssenteret
To frivillige jusstudenter som smiler mot kamera