Anne Brodtkorb

Styremedlem
Jurist/pensjonist med yrkeserfaring fra blant annet Justisdepartementet og fra frivillig arbeid i JURK og Barnas Jurist