Vil du gjøre en forskjell?

Som frivillig i Rettssenteret får du muligheten til å være en samfunnsbygger gjennom å hjelpe utsatte og sårbare personer som ellers ikke ville fått rettshjelp.

Jusstudenter, jurister og advokater er velkomne til å bli frivillige hos oss.

Har du lyst til å være med på å bygge en helt ny rettshjelpsorganisasjon?
Ta kontakt med oss

Våre frivillige Rettshjelpere.

Disse gjør en forskjell!
En stor gjeng frivillige rettshjelpere med cathrine og Astrid i spisse – står foran stortinge.
To frivillige jusstudenter som smiler mot kamera