Rettssenterets første deltakelse under Arctic Pride i Tromsø

Rettssenterets engasjement for markeringen av mangfold, kjærlighet og likestilling startet med Pride-feiringen i Oslo i sommer, og deretter forlenget vi denne feiringen helt til nordlige Tromsø i november.

I samarbeid med advokatfirmaet Haavind, studentorganisasjonen CF Tromsø og Jusshjelpa i Nord-Norge, startet vi Arctic Pride-uken med en paneldebatt med fokus på samspillet mellom juss og velferd i samfunnet. Temaet «Hvordan kan jussen bevare og styrke vårt velferdssamfunn?» medførte en dyp og mangfoldig dialog blant deltakerne, hver med unike perspektiver på temaet.

I regi av ordstyrer Marius Storvik, førsteamanuensis ved Det Juridiske Fakultetet UIT, ble den spennende paneldebatten holdt på Storgata Camping. Rasmus Asbjørnsen, partner i advokatfirmaet Haavind og styreleder i Rettssenteret, pekte på at en bør unngå å tenke på juss som noe en kan overforbruke. Høyre-politiker Sebastian Henriksen fremhevet at kommunen må være med å støtte rettshjelpsordninger, slik at sårbare grupper får den hjelpen de trenger. I den utstrekning fremhevet Geir Arne Nordstrand, daglig leder i Matsentralen, at frivilligheten dukker opp - Ikke nødvendigvis fordi de har så lyst, men fordi det er tvingende nødvendig.

Paneldebatten markerte begynnelsen for Rettssenterets engasjement under Arctic Pride. Frivillige fra Rettssenteret i Tromsø stod to dager på stand i Rådhuset, sammen med CF og Haavind. Her møtte publikum på frivillige jusstudenter og advokater, som sto klare for å dele innsikt om arbeid med å tilby gratis rettshjelp til ulike sårbare grupper, med spesielt fokus på barn og unge. De var også tilgjengelige til å svare på spørsmål, gi råd og veiledning til alle som hadde behov for det.

I den forbindelse fikk Rettssenteret testet ut vår rettshjelpsmodell. Frivillige jusstudenter fungerte som en førstelinje på stand, mens jurister og advokater i Oslo var tilgjengelig for å besvare juridiske spørsmål over telefon eller e-post. Telefonlinjen til Oslo-kontoret ble holdt åpen gjennom åpningstidene på stand, slik at spørsmål som jusstudentene ikke kunne besvare, ble henvist videre til Oslo.

Rettssenteret avsluttet Arctic Pride-festivalen med deltagelse i Pride -parade sammen med CF Tromsø. Med snøen dalende ned, ble det fargerike Pride-flagget fremst i paraden ekstra tydelig.