Rettssenteret ønsker deg og dine God Jul og Godt Nytt År!

Julen er en fin tid for de fleste av oss, og det skal den også være. Men det er også en tid for ettertanke, og i år vil vi gjerne rette en takk til deg for at du med din støtte har bidratt til å styrke rettsikkerheten i Norge. Det er noe å være stolt av.

Vel 3/4 år har gått siden vi startet opp, og vi har kommet ett stykke på vei. Takket være støtte fra stat og private startet Rettssenteret opp våren 2021.

I oppstarten har vi prioritert å gi rettshjelp til utsatte og sårbare barn og unge opp til fylte 25 år i alle 15 bydelene i Oslo. Vi har hatt fokus på bydel Stovner og bydel Søndre Nordstrand, og stor tilstedeværelse på Mortensrud. Rettssenteret har sett viktigheten av å ha med språkmektige frivillige med lokal forankring fra blant disse bydelene.

I løpet av kort tid har vi vist at det er mulig å yte gratis og lett tilgjengelig rettshjelp der barn og unge bor. Vi er fortsatt i startgropa, men kan allerede vise til gode resultater.

Så langt har arbeidet resultert i 540 klienthenvendelser i løpet av en 14 ukers periode, og 66 frivillige har nedlagt 285 frivillighetstimer i rettshjelp.

For at alt arbeidet vårt ikke skal være forgjeves og at vi skal nå målene for 2022, trenger Rettssenteret støtte fra stat, Oslo kommune og private i arbeidet med å nå bredest mulig ut i bydelene. Vi har etablert oppsøkende virksomhet på steder med mange innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, der det ofte er mange forskjellige livs- og trosretninger. Det er viktig at vi også når frem til dem som trenger et livssynsnøytralt rettshjelpstilbud, og dette gjelder spesielt i noen av de østre bydelene i Oslo.

På vegne av alle utsatte og sårbare barn og unge som nå får muligheten til å søke rettshjelp hos oss ønsker vi dere en god jul og et godt nytt år.