Rettssenteret ønsker deg og dine God Jul og et Godt Nytt År!

Kjære samarbeidspartnere, støttespillere og frivillige

Vi vet rettshjelp gjør liv bedre, og kan redde liv.

I året som har gått, har vi satset på utvikling av Rettssenterets digitale rettshjelpsløsning. Vi skal sikre at flere utsatte og sårbare får gratis og lett tilgjengelig rettshjelp av god kvalitet. Rettshjelpen skal på sikt ytes både digitalt og lokalt i hver kommune.

Vi har vært i kontakt med 280 barn og unge i Oslo, Tromsø og Bergen. 150 har vært involvert i utvikling av vår nye digitale rettshjelpsløsning, og vi har gitt rettshjelp til 130.

91 frivillige har vært engasjert, og 2.3 årsverk er lagt ned i frivillig innsats.

Med verdifull innsikt om hvordan barn og unge vil ha rettshjelp, er vi nå klare for å fortsette utviklingen en ny nasjonal digital førstelinjetjeneste for rettshjelp i 2023.

Med vennlig hilsen,

Rettssenteret