Rettssenteret fylte Oslo Tingrett, Norges Høyesterett, Stortinget og Rådhuset i Oslo med barn på FNs internasjonale barnedag

Den internasjonale barnedagen setter fokus på barns rettigheter, og Rettssenteret feiret Barnekonvensjonen sammen med 74 engasjerte og kloke sjetteklassinger fra Kringsjå skole.

Den 20. november feiret Rettssenteret FNs internasjonale barnedag og 20 års jubileum til inkorporeringen av Barnekonvensjonen i norsk rett. På denne dato i 1959 vedtok FNs generalforsamling «Erklæringen om barnetsrettigheter», noe som markerte det internasjonale samfunnets anerkjennelse av barns grunnleggende rettigheter. På samme dato 30 år senere, vedtok generalforsamlingen det vi i dag kaller Barnekonvensjonen, og i 2023 er det 20 år siden Barnekonvensjonen ble en del av norsk lov. 

Barn og unge er en spesiell sårbar og utsatt gruppe med behov for et særlig rettsvern. Sammen med Advokatfirmaet Haavind og studentforeningen Congregatio Forensis (CF), feiret vi dagen sammen med barna. Vi inviterte 74 sjetteklassinger fra Kringsjå skole til en omvisningsrunde i Oslo for å lære mer om barns medborgerskap, demokratiske prosesser og rettssikkerhet.

Elevene var med til Oslo tingrett, Høyesterett, Stortinget og Rådhuset. Der de fikk møte sorenskriver Yngve Svendsen, høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie, Stortingets 1.visepresident Svein Harberg og Oslos nye ordfører Anne Lindboe. 

«Gjennom denne markeringen kobler vi medborgerskap og demokrati til noe håndfast. Vi bygger en bro mellom det skolebarna lærer på skolen og det virkelige liv,» uttaler Cathrine Moksness, gründer og dagligleder i Rettssenteret.

Sammen for barna – en markering avFNs internasjonale barnedag

Høyesterett fikk besøk av engasjerte barn