Rettssenteret får økt tilskudd for å sikre rett for alle

Tekst: Tinius Svendsen, jusstudent og frivillig hos Rettssenteret

Nylig fikk Rettssenteret en veldig gledelig nyhet tidlig inn i det nye året. Rettssenteret har fått fornyet tillitt og økt tildeling fra Statens sivilrettsforvaltning. Vi er svært takknemlig for tildelingen som vil komme barn og unges rettsikkerhet til gode. Å få økte bevilgninger når budsjettet strammes, er en anerkjennelse vi setter pris på.  

Det gjør oss i stand til å fortsette utviklingen av en ny nasjonal digital førstelinjetjeneste for rettshjelp. Rettssenteret er lavterskeltilbud, og jobber forebyggende. Med en digital rettshjelpsløsning vil terskel for å søke rettshjelp bli enda lavere. For enkelte vil terskelen til og med bli fjernet.  

2023 blir et veldig viktig år

- Dette er svært positive nyheter for Rettssenteret, og tildelingen vil medføre at vi nå kan nå ut med rettshjelp til endra flere barn og unge, sier Rasmus Asbjørnsen, styreleder i Rettssenteret, med støtte fra styremedlemmene Anne Brodtkorb og Katrine Bratteberg.

Styret i Rettssenteret fremhever at økt tildeling er et steg i riktig retning.

Fra venstre: Cathrine Moksness, Rasmus Asbjørnsen, Anne Bradtkorb og Katrine Bratteberg.

Cathrine Moksness, gründer og leder av Rettssenteret, er lettet og glad.

- Jeg er svært takknemlig for økt tildeling. Den gjør at vi kan fortsette vårt utviklingsarbeid. Vi jobber for å sikre tilgang til gratis og lett tilgjengelig rettshjelp av god kvalitet til barn og unge der de bor. Vår ambisjon er systemendring. Vi jobber for en ny rettshjelpsordning som skal treffe de mest utsatte og sårbare, og langt bredere enn den gjør i dag. 2023 blir et viktig år for vårt arbeid, fortsetter hun.  

Med verdifull innsikt om hvordan rettshjelp skal ytes til barn og unge, og et svært viktig tilskudd fra Statens sivilrettsforvaltning, er vi nå klare for å fortsette utviklingen en ny nasjonal digital førstelinjetjeneste for rettshjelp i 2023!