Rettssenteret: en stolt bidragsyter til Pride-uken i Oslo

Ett år etter de forferdelige terrorhandlingene som rystet Oslo natten før Pride-paraden den 25. juni 2022, står byen igjen samlet for å feire mangfold, kjærlighet og likestilling. I hjertet av denne feiringen finner vi Rettssenteret, som har gjort en betydningsfull innsats under årets Pride-uke.

Den 26. juni satte Rettssenteret fokus på viktigheten av fri rettshjelp i et diskriminerings- og likestillingsperspektiv gjennom en spennende panelsamtale -  Fri rettshjelp i et diskrimininerings- og likestillingsperspektiv – Diskriminerer rettshjelpen?

Deltakerne, som besto av advokaten fra Haavind og styrelederen i Rettssenteret Rasmus Asbjørnsen, Stortingsrepresentanten i SV Andreas Sjalg Unneland, Bjørn Erik Thon fra Likestillings- og diskrimineringsombudet, daglig leder for Antirasistisk senter Hate Ben Mansourt og daglig leder for CF Oslo Uros Ulrik Jeremic, diskuterte og utfordret spørsmålet om hvorvidt rettshjelpen i dag diskriminerer. Debatten var engasjerende og bidro til å skape økt bevissthet om de juridiske utfordringene som fortsatt eksisterer for ulike grupper i samfunnet.

Følg linken for å lese en oppsummering av panelsamtalen:  https://juristen.no/nyheter/2023/06/tok-debatt-om-rettshjelp-under-pride.

Fra 28. juni til 1. juli har Rettssenteret vært til stede på Pride Park i samarbeid med Juristforbundets inkluderings- og mangfoldsutvalg. I år hadde standen mottoet "Spør en jurist", der vi har vært tilgjengelige til å svare på spørsmål, gi råd og veiledning til alle som har hatt behov for det. Dette initiativet har ikke bare gitt en unik mulighet for folk å få juridisk støtte, men har også styrket bevisstheten om betydningen av rettferdighet og likebehandling for alle.

I løpet av fire dager var det 1021 personer innom Rettssenterets stand i Pride park. 50 frivillige advokater, jurister og jusstudenter fortalte om Rettssenteret og svarte på juridiske spørsmål fra de besøkende. Flere av de som var innom standen fikk høre om Rettssenteret for første gang.

Med teksten «spør meg om juss» og «spør meg, jeg er jurist» trykket på t-skjortene til de frivillige som stod på stand ble det tatt imot en rekke juridiske spørsmål fra de besøkende. De frivillige fikk spørsmål om alt fra rettigheter i arbeidslivet til møter med politiet. Flere spørsmål omhandlet skeives rettigheter, blant annet knyttet til diskriminering på grunnlag av kjønnsidentitet og seksuell orientering, helsetilbud til kjønnsbekreftende behandling og rett til adopsjon for likekjønnede par. Mange av de som var innom fikk veiledning på stedet, mens andre har fått veiledning av Rettssenteret i etterkant av Pride.

Flere kjente fjes var innom standen i løpet av Pride-dagene. Flere politikere, blant annet justisminister Emilie Mehl, stortingsrepresetant Kamzy Gunaratnam, og tidligere statsminister Erna Solberg, fikk høre om Rettssenterets innsats for å sikre rett for alle.

Følg linken for å lese om Rettssenteret og Juristforbundets tilstedeværelse på stand under Oslo Pride:  https://juristen.no/nyheter/2023/07/frivillige-jurister-hjalp-over-tusen-pa-fire-dager.

Foto: Rettssenteret

Den 1. juli kulminerte høydepunktet av Pride-uken med den etterlengtede Fest og Protest – Pride paraden. Sammen med tusenvis av andre feststemte paradegjengere, bidro Rettssenteret, sammen med Juristforbudet og Akademikerne, til en fargerik, livlig og høylytt feiring av kjærlighet og inkludering.

Foto: Rettssenteret