Norway Cup – en øyeåpner for mange

Under landets største fotballturnering, Norway Cup, har Rettssenteret sammen med samarbeidspartner Juristforbundet, stått på stand for å spre rettighetsinformasjon til barn, unge og voksne. Dette har Rettssenteret gjort gjennom aktiviteter som fotballdart etter besvarte rettighetsspørsmål tilpasset ulike aldersgrupper, ansiktsmaling, besvarelse av sant eller usant av rettighetsutsagn og spørreundersøkelse om kvitteringsordningen. Engasjementet har vært stort, og det var fullt trykk på stand hele uken. Rettssenteret har informert nærmere 7000 barn, unge og voksne som har vært innom standen om rettigheter og kvitteringsordningen!

Rettssenterets stand under Norway Cup 2023.

Selv om flere barn og unge har lært om rettigheter på en morsom måte, har Rettssenteret erfart at det er vanskelig for publikum å snakke om skambelagte temaer.

Under stand har Rettssenteret hatt et særlig fokus på å bidra til å forebygge økonomisk utenforskap i idretten, og samtidig spre informasjon og innhente publikums erfaringer om kvitteringsordningen. Dette har medført at Rettssenteret har kommet i kontakt med flere foreldre, trenere og supportere som forteller at de kjenner til problematikken rundt både økonomisk utenforskap og unges møte med politiet. De fleste uttalte at det er vanskelig å navigere i dagens rettssystem, og flere opplever det som særlig vanskelig å be om hjelp.

Rettssenteret ønsker å senke terskelen for å snakke høyt om slike temaer, blant annet ved å drive oppsøkende arbeid på tilsvarende arrangementer og komme i kontakt med innbyggerne.

Alle barn skal ha mulighet til å delta på den fritidsaktiviteten de selv ønsker, uavhengig av størrelsen på lommeboken

Rettssenteret har fått bekymringsfullt mange tilbakemeldinger fra foreldre som forteller at de ikke har råd til at barna deltar i fritidsaktivitet, fordi at økonomien ikke strekker til. Gjennom å stå på stand på Ekebergsletta kunne Rettssenteret informere om at det finnes ulike ordninger som skal bidra til å forhindre økonomisk utenforskap, slik at alle barn har mulighet til å delta på den fritidsaktiviteten de ønsker.

Rettigheten til å delta i idrettsaktivitet er fastsatt i FNs barnekonvensjon artikkel 31, som Norge er forpliktet å følge. I utstrekning av internasjonal rett, har Norges Idrettsforbund utarbeidet «Idrettens barnerettigheter» som setter barnas behov i sentrum. Barnerettighetene i idretten setter føringer for barneidretten i Norge, og gjelder for alle barn –uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldes kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.

Rettssenteret delte ut flyers som tok utgangspunkt i tre utvalgte bærekraftsmål.

Disse kan du lese mer om på Norges Idrettsforbunds nettsider:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/bestemmelser-om-barneidrett/

https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/idrettens-barnerettigheter/

En forutsetning for at FNs barnekonvensjon og idrettens barnerettigheter kan følges, er at alle barn nettopp har en reell mulighet til å delta på fritidsaktivitet. Om foreldrene ikke har økonomi til at barna kan delta i en idrett, blir barna avskåret fra muligheten til å delta. Det er derfor viktig med ordninger i samfunnet som sikrer at barnas rett til å delta i idrett blir ivaretatt. Så lenge det finnes ordninger som kan gi økonomisk støtte, handler det i stor grad om at man må tørre å spørre om hjelp – selv om dette kan virke skambelagt.

Kvittering i møte med politiet

Å bli stoppet av politiet vil for enhver kunne virke tabu og skambelagt, og er en erfaring mange ikke nødvendigvis ønsker å dele med andre. Det kan også være vanskelig for hvem som helst å orientere seg i lovverket, og vite hvilke rettigheter og plikter man har i møtet med politiet.

Rettssenteret ønsker å sette fokus på hvordan befolkningen opplever møtet med politiet, spesielt ungdommer. Ungdommer er ofte ikke like klar over sine rettigheter som voksne er, og det kan for dem virke ekstra skummelt å bli stoppet av politiet i personkontroll. Det er gjerne slik at man ikke tør å fortelle foreldrene sine, lærerne sine eller kompisene sine om det, fordi at det kan virke flaut eller sosialt fordømmelig.

For å sette lys på problemstillingen, har Rettssenteret og Juristforbundet et samarbeid om en kampanje om kvitteringsordningen hvor vi i tiden fremover ønsker å få satt rettssikkerhet i fokus ved at innbyggerne vet om sine rettigheter i møtet med politiet og at de kan få en kvittering ved personkontroller. Gjennom kampanjen ønsker Rettssenteret å nå ut med rettighetsinformasjon og å innhente erfaringer fra målgruppen om hvordan de opplever å bli stoppet i politikontroll. Rettssenteret ønsker å bidra til at målgruppens opplevelser med kvitteringsordningen blir belyst, da brukerinnsikt er et viktig og betydningsfullt arbeid som hjelper oss å styre rettshjelpen vår.

Rettssenteret ønsker derfor å høre fra ungdommer og minoritetsgrupper om hvordan de opplever møtet med politiet, og om de har erfaringer med kvittering ved personkontroll. Vi er imidlertid avhengig av at vi snakker høyt om dette temaet, selv om det kan virke skambelagt. Sammen kan vi påvirke utfallet av evalueringen av ordningen, og bidra til at rettssikkerheten blir ivaretatt!

Sunniva De Leon (Juristforbundet) og Rebekka Nordli Markhus (Rettssenteret) har sammen planlagt og gjennomført kampanjen om kvitteringsordningen.