Landsdekkende og tilgjengelig rettshjelpstilbud

Rettssenterets langsiktige mål er at rettshjelpen skal nå ut til hele landet. Klientene bør få en mulighet til å møte en rettshjelper i nærheten av der de bor. I 2023 skal vi starte opp arbeidet med å bygge ut tilbudet med lokale rettssentre, slik at rettshjelpstilbudet blir landsdekkende og flere får lett tilgjengelig rettshjelp der de bor.Til dette arbeidet trenger vi frivillige, og vi er svært glade for å ha med oss Dorthe Nordgård som vår første frivillig i Tromsø. Dorthe studerer til daglig juss ved Universitetet i Tromsø, og vi er takknemlig for å ha henne med på laget.Til nå har 25 frivillige meldt seg til å starte opp og etablere Rettssenteret i Tromsø! Det er vi utrolig takknemlig for. Hvis vi har ledig kapasitet og ekstra ressurser, så vil Rettssenteret starte opp arbeidet med å bygge ut tilbudet med lokale rettssentre allerede i 2022.