Fremtidens rettshjelpsmodell

Takket være støtte fra Stiftelsen Scheibler er Rettssenteret i gang med å utvikle en digital førstelinje som skal bidra til å nå ut til barn og unge over hele landet.

Må digitalisere for å nå ut til alle

Rettssenteret ser et behov for å digitalisere våre tjenester for å nå ut til flest mulig, for å bygge effektive og tillitsfulle informasjons- og kommunikasjonskanaler og å kunne sikre effektiv og virkningsfull hjelp på best mulig måte. Vi skal sikre at vi får mest mulig rettshjelp ut av hver krone til de som trenger det mest, over hele landet. I kjernen av prosjektet ligger behovet for å bruke riktige og effektive teknologiske virkemidler i alle ledd av tjenesten. Slik vil vi tilpasse rettshjelpen etter klientens behov.

Bygger en ny rettshjelpsmodell

Rettssenteret bygger en ny, effektiv og tilgjengelig rettshjelpsmodell hvor teknologien er en innebygget premissleverandør. Det åpner for nye prosesser som skal bidra til å nå ut til barn og unge, og skal bidra til raskere løsning av rettshjelpsbehovet. Slik vil vi bidra til å utvikle et bedre rettshjelpstilbud.

Et sterkt team

Vi har samlet et sterkt team for å kunne jobbe med digitaliseringen helt fra starten av prosjektet, og har med oss gode samarbeidspartnere som Advokatfirmaet Haavind og akseleratorprogrammet hos  Impact StartUp som er med på å gjøre digitaliseringsprosjektet mulig. Gjennom oppsett av grunnleggende strukturer, kartlegging og bygging av teamet i 2021, jobber vi nå med å designe en robust, teknologisk løsningsstruktur som skal vokse kontinuerlig i takt med behovene og brukerne.

For at Rettssenteret skal nå de målene vi har satt oss, må vi vite hvordan målgruppen vår påvirkes av innsatsen vi gjør. Ved hjelp av data og spørreundersøkelser som er skreddersydd opp mot digitaliseringen, sikrer vi at løsningen treffer best mulig med teknologien vi bygger. Vi får kunnskap om klientene våre gjennom brukerintervjuer, grundig analysearbeid, tidlig brukertesting av idéer og tidlige prototyper av teknologi. Denne kunnskapen skal brukes til å bygge og videreutvikle løsningene, steg for steg. Vi jobber også parallelt med flere typer løsninger og teknologi, slik at vi raskt kan gjøre dem bedre gjennom nye versjoner som er utviklet etter erfaringer fra faktisk bruk.

Rettssenterets ansatte, Astrid og Cathrine får hjelp av Impact StartUp til å tenke utenfor boksen.

Slik bygger vi fremtidens rettshjelp!

Vårt viktigste mål med de teknologiske løsningene er å bygge digitale kanaler som barn og unge opplever som tillitsfulle. Dernest må vi lage et system som veileder brukeren til riktig tjenestevei ut ifra den enkeltes behov. Mange av tjenesteveiene må bygges som helt eller delvis digitale løsninger, enten med ulike hjelp-til-selvhjelp-løsninger eller som forberedelser til personlig veiledning. Samtidig må vi utvikle gode løsninger for våre juridiske rådgivere, slik at de får tilgang til kunnskap og verktøy for å kunne levere rettshjelp av god kvalitet på en effektiv måte. Ikke minst blir det viktig å sikre at samhandlingen mellom brukeren og saksbehandleren i førstelinjen, og eventuelle rådgivere i videre prosesser, blir så effektiv og sømløs som mulig.

Gjennom deltakelse i akseleratorprogrammet hos Impact Startup, får vi skulder-ved-skulder forretningsutvikling som bidrar til at vår digitale løsning blir en bærekraftig forretningsmodell, vi kan måle og styre etter ‘impact’ og sosiale resultater, lage skaleringsstrategier og få tilgang til finansiering tilpasset hver utviklingsfase. Programmet fra Impact StartUp er initiert og videreutviklet i Norge av Ferd Sosiale Entreprenører, og inngår i et felles nordisk samarbeid som samler hele Impact-feltet i Norden.

Rettssenterets mål er at teknologien skal bygges samtidig med at modellen testes ut, slik at prosessene utvikles med teknologi som er integrert i tjenesten. Slik bygger vi i Rettssenteret fremtidens rettshjelp!

“Vårt viktigste mål med de digitale tjenestene er å bygge digitale kanaler som barn og unge opplever som tillitsfulle.”

Digitaliseringsteamet under Impact StartUp i 2022

Jeanette og Knut-Magnar, duoen som har ansvaret for Rettssenterets digitale satsning

Knut-Magnar Aanestad - leder for digitaliseringsprosjektet

Helt fra tiden som jusstudent har Knut-Magnar jobbet med teknologi og jus. I startfasen av Knut-Magnars karriere var det jussens anvendelse av ny teknologi som fanget interessen hans. Senere har fokuset dreid stadig mer over på teknologiens påvirkning på juridisk arbeid. Knut-Magnar ledet gjennom femten år digitaliserings- og innovasjonsarbeidet i tre av Norges største advokatfirmaer før han brøt ut med sin første legaltech start-up. Nå er han på sin tredje start-up med AI-selskapet Maigon og konsulentselskapet Sebra, hvor han setter arbeidet med å lede digitaliseringen av Rettssenterets arbeid aller høyest.

Jeanette R. Jetteng - leder for brukerinvolvering og design

Brukerinvolvering i løsningsutviklingen er Jeanettes ekspertise, og hun er dermed den som sørger for at løsningene våre treffer målgruppenes brukere på best mulig måte. Hun er garantien for at de digitale tjenestene er tillitsvekkende, og guider brukerne frem til den hjelpen de trenger, med tillit og integritet. Jeanette driver firmaet Meaning-making lab, hvor også flere enn Rettssenteret får viktig bistand med brukeropplevelse.

Emil under en 1:1- brukertesting.

Emil Frøyen Vold - studentmedarbeider med digitaliseringsekspertise

Emil er jusstudent ved UiO på tredje året og har ved siden av studiet jobbet med teknologi og innovasjon i Advokatfirmaet Haavind. Gjennom dette arbeidet har han fått innblikk i løsningsutvikling som går rett inn i advokatenes arbeid med å løse og levere tjenestene. Emil vil å bistå i alle faser av arbeidet i digitaliseringsprosjektet samtidig som han bistår i annet arbeid i Rettssenteret.

Støtte til digitaliseringsprosjektet

Stiftelsen Scheibler støtter Rettssenterets digitaliseringsprosjekt med kr. 700.000, -. Det ble søkt om kr. 1 300 000,- i støtte til prosjekt, hvor det ble søkt om å realisere donasjonen daglig leder i Rettssenteret, Cathrine Moksness, mottok i forbindelse med at hun mottok Stiftelsens Scheiblers hedersprisen 2007 for sitt pionerarbeid i Gatejuristen. Hedersprisen var på kr. 400 000,-, og det ble søkt om ytterligere kr. 900 000,- i støtte til prosjektet. Scheiblerstyret gav sin godkjennelse til at donasjonen på kr. 400 000,- ifb. Hedersprisen 2007 kan benyttes til digitaliseringsprosjektet. I tillegg innvilges kr. 300 000,- i støtte.