22. april 2022

Sterke resultater i oppstartsåret 2021!

70 frivillige lagt ned 1.3 årsverk i frivillighetsarbeid, og tatt inn 549 klienthenvendelser.

Rettssenterets langsiktige mål er at rettshjelpen skal nå ut til hele landet.

6. januar 2022

Landsdekkende og tilgjengelig rettshjelpstilbud

Landsdekkende og tilgjengelig rettshjelpstilbud

Rettssenterets langsiktige mål er at rettshjelpen skal nå ut til hele landet.

27. desember 2021

Rettssenteret ønsker deg og dine God Jul og Godt Nytt År!

Julen er en fin tid for de fleste av oss, og det skal den også være. Men det er også en tid for ettertanke, og i år vil vi gjerne rette en takk til deg for at du med din støtte har bidratt til å styrke rettsikkerheten i Norge. Det er noe å være stolt av.
23. september 2019

Vår første seier i retten

Vår klient vant frem i Rettssenterets først sak for retten!

I denne saken var en 24-åring innkalt til retten, men hadde ikke rett på advokat. Jenny Engström fra advokatfirmaet Haavind har bistått klienten med å føre saken gratis for retten. Kjenner du noen barn eller unge opp til fylte 25 år i Oslo som er i samme situasjon, ta kontakt med Rettssenteret.