11. July 2022

Rettssenterets digitale satsning

Takket være støtte fra Stiftelsen Scheibler er Rettssenteret i gang med å utvikle en digital førstelinje som skal bidra til å nå ut til barn og unge over hele landet. Dette er fremtidens rettshjelpsmodell.
24. June 2022

Rettshjelpsdugnad for flyktninger fra Ukraina

Flyktninger har rettigheter på lik linje med alle andre. Det er samfunnets oppgave å sikre at disse blir oppfylt, også når flyktningstrømmen er stor. Rettssenteret har søkt Oslo kommune om støtte til rettshjelpsprosjektet.  
15. June 2022

Jusstudenter og frivillige i Rettssenteret

Kristina Haga Kjøraas og Amanda Hesland er to av Rettssenterets pionerer, som har bidratt til å realisere senterets oppstart. Begge jusstudentene har et stort hjerte for å hjelpe barn og unge med jussen som verktøy. Vi tok en prat med dem om deres tid hos Rettssenteret.
22. April 2022

Sterke resultater i oppstartsåret 2021!

70 frivillige lagt ned 1.3 årsverk i frivillighetsarbeid, og tatt inn 549 klienthenvendelser.

Rettssenterets langsiktige mål er at rettshjelpen skal nå ut til hele landet.

6. January 2022

Landsdekkende og tilgjengelig rettshjelpstilbud

Landsdekkende og tilgjengelig rettshjelpstilbud

Rettssenterets langsiktige mål er at rettshjelpen skal nå ut til hele landet.

27. December 2021

Rettssenteret ønsker deg og dine God Jul og Godt Nytt År!

Julen er en fin tid for de fleste av oss, og det skal den også være. Men det er også en tid for ettertanke, og i år vil vi gjerne rette en takk til deg for at du med din støtte har bidratt til å styrke rettsikkerheten i Norge. Det er noe å være stolt av.
23. September 2019

Vår første seier i retten

Vår klient vant frem i Rettssenterets først sak for retten!

I denne saken var en 24-åring innkalt til retten, men hadde ikke rett på advokat. Jenny Engström fra advokatfirmaet Haavind har bistått klienten med å føre saken gratis for retten. Kjenner du noen barn eller unge opp til fylte 25 år i Oslo som er i samme situasjon, ta kontakt med Rettssenteret.