Om Rettssenteret

Det hjelper ikke å ha rett, hvis ikke du kan hevde din rett

Rettssenteret vil gi gratis rettshjelp til barn og unge opp til fylte 25 år i Oslo etter sommerferien. Mer informasjon kommer, så følg med!

Rettssenteret er en ideell stiftelse som skal  bidra til å utvikle et bedre rettshjelpstilbud under visjonen rett til alle. Vi skal yte gratis og lett tilgjengelig rettshjelp av god kvalitet til utsatte og sårbare; barn, unge, voksne og eldre i Norge.

Kvaliteten på rettssamfunnet kan måles ut fra hvordan det tar vare på de svakeste. Alle har grunnleggende rettigheter, men det er stor forskjell på å ha rett og å få hevdet sin rett. Vi har mange rettigheter, men samfunnet har ikke tilstrekkelig grad utviklet de nødvendige mekanismene for å sikre at disse rettighetene blir ivaretatt. Mange er i en vanskelig situasjon og opplever at terskelen for å oppsøke juridisk bistand er høy. De trenger gratis og tilgjengelig rettshjelp, og sakene er ofte av stor velferdsmessig betydning.

Rettssenteret drives ut fra et «dugnads­prinsipp» der både det offentlige og private bidrar med innsats, støtte og midler. I oppstartsåret 2021 er ambisjonen å starte Rettssenteret i Oslo og yte rettshjelp til barn og unge opp til fylte 25 år. Vår langsiktige ambisjon er å tilby et landsdekkende tilbud ved å utvikle gode digitale og nettbaserte løsninger.

Om styret

Rettssenteret har et profesjonelt styre med bred og relevant juridisk kompetanse og lang erfaring, og har ansatt dyktige medarbeidere med relevant erfaring.

Styreleder
Rasmus Asbjørnsen
Advokat og partner i advokatfirmaet Haavind

Styremedlemmer
Katrine Bratteberg
Jurist og visepresident i Juristforbundet

Anne Brodtkorb
Jurist/pensjonist med yrkeserfaring fra blant annet Justisdepartementet og fra frivillig arbeid i JURK og Barnas Jurist

Cathrine Moksness
Gründer, leder og jurist med blant annet 15 års erfaring fra flere rettshjelptiltak. Hun har etablert, utviklet og ledet flere store tiltak og prosjekter, i tillegg til å ha initiert og bistått en nasjonal utrulling av gatejuristkontorene i Norge og Barnas Jurist til Innlandet 

Ansatte
Cathrine Moksness
Daglig leder