Vil du gjøre en forskjell?

Som frivillig i Rettssenteret får du muligheten til å være en samfunnsbygger gjennom å hjelpe utsatte og sårbare personer som ellers ikke ville fått rettshjelp.

Jusstudenter, jurister og advokater er velkomne til å bli frivillige hos oss.

Har du lyst til å være med på å bygge en helt ny rettshjelpsorganisasjon?