Landsdekkende og tilgjengelig rettshjelpstilbud
6. januar 2022

Sterke resultater i oppstartsåret 2021!


Likhet for loven er en menneskerett, men vi vet at alt for mange, særlig de som sliter i hverdagen, faller utenfor dagens rettshjelpsordning. Mange opplever at terskelen for å oppsøke ordinær juridisk bistand er for høy. Vi startet Rettssenteret for å nå ut til dem som trenger rettshjelp, men som ikke selv greier å oppsøke advokat eller rettshjelper. I oppstartsåret 2021 har Rettssenteret hatt stort fokus på å gjøre vår virksomhet kjent for målgruppen i Oslo, og særlig i bydel Stovner og bydel Søndre Nordstrand.  Vi har testet ut ulike måter å nå ut til barn og unge for å kunne tilpasse rettshjelpen etter klientenes behov, både ved oppsøkende virksomhet og er nå godt i gang med å utforske digitale løsninger.

Takket være enorm innsats fra frivillige, og støtte fra stat og private, var vi i 2021 klar for å virkeliggjøre Rettssenterets visjon Rett for alle. I fjor startet vi arbeidet med å bidra til å utvikle et bedre rettshjelpstilbud, og yte gratis og lett tilgjengelig rettshjelp av god kvalitet til utsatte og sårbare; barn, unge, voksne og eldre i Norge. Vi prioriterte barn og unge opp til 25 år i Oslo, men ambisjonen er å tilby et landsdekkende tilbud til alle ved å utvikle gode digitale og nettbaserte løsninger. Et arbeid vi startet opp med i 2021, da vi hadde ledig kapasitet og ressurser til det. 70 frivillige la ned 1.3 årsverk i frivillighetsarbeid og tok inn 549 klienthenvendelser, i tillegg til at en sak ble ført for retten. Dette er meget gode resultater, og vi hadde aldri klart dette uten en så stor mobilisering av frivilling innstas.  Rettssenterets frivillige har vært med på å gjøre en forskjell for mange barn og unge i Oslo, og levert sterke resultater på rettshjelpsfeltet. Lese mer om oppstartsåret og våre fremtidsplaner i årsrapporten for 2021.

Last ned rapporten